3 מגרשים בחדרה

  • מחיר:₪ 0

    | פאר | חדרה

    בנוי:
    רחוב: יצחק בן צבי
    חדרים:
    קרקע חקלאית פרטית בטאבו, גוש 10044 חלקה 14, מאושרת בתוכנית מתאר תמ"א 35

  • מחיר:₪ 0

    | | חדרה

    קומה:
    חדרים:

  • מחיר:₪ 0

    | | חדרה

    קומה:
    חדרים: