3 מגרשים בחדרה

 • מחיר:₪ 0

  | פאר | חדרה

  בנוי:
  רחוב: יצחק בן צבי
  חדרים:
  קרקע חקלאית פרטית בטאבו, גוש 10044 חלקה 14, מאושרת בתוכנית מתאר תמ"א 35

 • מחיר:₪ 0

  | | חדרה

  קומה:
  חדרים:

 • מחיר:₪ 0

  | | חדרה

  קומה:
  חדרים: