דני שלום
 
ברצוננו להודות לך על הליווי הצמוד במציאת דירה בבית 
 
אליעזר שבחדרה .
 
העצות המקצועיות שנתת לנו, הסבלנות שאפיינה אותך 
 
לאורך כל התהליך והיכולת לגשר על הפערים בין 2 הצדדים 
 
הם שהובילה לתוצאה הסופית המצוינת .
 
תכונה נוספת שראוי לציין היא אמינותך והיושרה שניחנת 
 
בה שהובילו לכך שסמכנו עליך בעיניים עצומות מהרגע 
 
הראשון ואתה לא אכזבת לרגע .
 
אין לנו ספק שבכל עסקה עתידית ניוועץ בך 
 
בהערכה רבה 
 
                        מלכה ודודי בסון